Objekat lovišta “Beli Izvor”

Na prostoru opštine Vrnjačka Banja postoje povoljni uslovi za život različitih vrsta divljači i razvoj lovstva koje ovde ima dugu tradiciju. Naime Lovačko udruženje je osnovano 1898.godine u Vrnj.Banji i okupljalo je lovce iz Sreza koji je tada obuhvatao teritorije sadašnjih opština Trstenik i Vrnj.Banja. Društvo lovaca Vrnjačka Banje formirano je 1927.godine, odvajanjem iz Udruženja lovaca. Na teritoirji Opštine Vrnj.banja ustanovljena su dva lovišta:
1.Lovište “Vrnjačka reka” nalazi se na području planine Goč i predelima pored Zapadne Morave na površini od 13.775 ha. Lovištem upravlja Lovačko udruženje Vrnjačka Banje i raspolaže sa 14 stabilnih čeka, 6 prihvatilišta za fazansku divljač i 5o solišta za srneću divljač.
2.Lovište “Beli Izvor” na osnovu čl.18.st.1. Zakona o lovstvu (“Sl.glasnik RS”,br. 39/93) Ministarstvo privrede, vodoprivrede i šumarstva dana 18.oktobra 1994.god. donelo je rešenje broj 324-o2-oo256/94-o6 o ustanovljavanju lovišta ‘Beli Izvor” na površinama šuma, zemljišta i voda na teritoriji opštine Vrnjačka Banja u ukupnoj površini od 8.768 ha.
Površinu lovišta “Beli Izvor” čine površine šuma i šumskog zemljišta 7967 ha, pašnjaka i livada 6o4 ha, njiva 4o ha, voćnjaka 22 ha i ostalog zemljišta ( bare, trstici, goleti i dr. ) 55 ha.
Rešenje o ustanovljenju lovišta ‘Beli Izvor” objavljeno je u “Sl.glasniku RS”, br. 56/94.
Ministarstvo privrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu čl.21. st.2. Zakona o lovstvu, dana 18.oktobra 1994.god. pod br. 324-o2-oo256/1-94-o6 doneo je rešenje da Lovište “Beli Izvor” ustanovljeno na teritoriji opštine Vrnj.Banja od 18.oktobra 19984.god. daje na gazdovanje JP “Beli Izvor” Vrnjačka Banja, a bliži uslovi gazdovanja lovištem utvrđeni su međusobnim ugovorom između resornog ministarstva i JP “Beli Izvor”.
Lovište “Beli Izvor” prostire se na krajnjim severnim i severoistočnim obroncima planine Goč, koji se spuštaju prema Zapadnoj Moravi i deo su velikog planinskog masiva Goč-Željin, koji se nalazi u širem prostoru između Ibra i Zapadne orave.
Lovište “Beli Izvor” se nalazi neposredno iznad banjsko-klimatskog lečilišta Vrnjačke Banje, a u neposrednoj blizini gradova Кraljevo i Trstenik, koji su sa Vrnj.banjom povezani regionalnim putem prvog reda Кraljevo – Кruševac – Pojate.
Ovim putem povezuju se Ibarska magistrala sa auto-putem Beograd-Niš.
U lovištu “Beli Izvor” ustanovljava se rezervat od najmanje 1/5 ukupne površine lovišta, i ujedno zabranjuje lov zaštićene divljači u periodu od 3 godine od dana njegovog ustanovljavanja. Ukupnu lovnu površinu lovišta “Beli Izvor” čini površina lovišta umanjena za 55 ha neplodnog zemljišta pod putevima, zgradama , ograđenim površinama, pa je lovna površina 8.713 ha. Iz ove površine izdvojen je deo za intenzivno lovno gazdovanje – ograđeno lovište površine od 615 ha, GJ Vrnj.Banja i obuhvata cela odelenja 16-24,27,28,3o-36,39-42, 44 i 45., ostalih 8.o98 ha je otvoreno lovište – lovna površina.