Ruski novinari u Specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji

Merkur vrnjacka banja

Vrnjačku Banju odnosno Specijalnu bolnicu Merkur posetile su ruske novinarke koje su u Srbiju i Banju došle sa ciljem da ruskom tržištu približe Srbiju i Vrnjačku Banju i da svoje utiske prezentuju svojim sunarodnicima.Sedam novinarki su iz regije Sankt Peterburg a za njih je u Specijalnoj bolnici održana prezentacija Merkura i njegove kompletne ponude.
Ljudi iz marketinga Merkura pokazali su šta sve Merkur nudi kako u oblasti zdravstvenog tako i u oblasti wellness i spa turizma.
Kako vrnjacka-banja.net saznaje za sada su im utisci sjajni a kako su rekle,  žele da što više vide u Srbiji i Vrnjačkoj Banji kako bi što više stvari imali da prenesu potencijalnim turistima i gostima Vrnjačke Banje i Specijalne bolnice Merkur.
Merkur je i do sada imao turiste iz Rusije ali su sada prosto započeli jedan marketinški napad na rusko tržište sa ciljem da što veći broj turista dovedu u svoje objekte.

Projekti kancelarije za mlade iz Vrnjačke Banje

vrnjacka banjaVrnjačka Banja – Kancelarija za mlade radi punom parom pa je tako u okviru projekta „Mladi su zakon“ odobreno pet omladinskih projekata. Jedan projekat je Omladinskog centra, dva projekta će biti realizovana u Štulcu,jedan u Vrnjcima i jedan u Gračacu. Vredno se radi a realizacija projekta u Štulcu je već počela pa se tako zavešteka svih projekata planira do kraja septembra meseca.

Zdravstveni turizam u Vrnjačkoj Banji

Zdravestveni Turizam

Lekovita svojstva vrnjačkih voda poznata su već vekovima, a o njima su pisali poznati domaći i strani naučnici u 19.veku, izmedju ostalih i čuveni prirodnjak i profesor Velike škole u Beogradu, dr Josif Pančić.

Specijalna bolnica u Vrnjačkoj Banji za lečenje i rehabilitaciju organa za varenje i šećerne bolesti predstavlja jedinstven medicinski kompleks koji se bavi dijagnostificiranjem, prevencijom, lečenjem i rehabilitacijom ovih oboljenja. Tim od preko 50 lekara, od kojih su 44 specijalisti i subspecijalisti brine o pacijentima primenjujući najsavremenija medicinska dostignuća u svim aspektima.

Objekti u okviru bolnice poseduju modernu opremu i koncipirani su tako da pokrivaju sve segmente neophodne medicinske nege:
od kabineta za ultrazvučnu dijagnostiku i endoskopiju do kabineta refleksoterapije i akupunkture i termomineralnog kupatila.

Indikacije za lečenje u objektima Specijalne bolnice su mnogostruke, i sve pogadjaju savremenog čoveka. Navešćemo samo neke od njih: šećerna bolest, čir želuca i dvanaestopalačnog creva, neinfektivna oboljenja tankog i debelog creva, infekcija bubrežne karlice, mokraćne bešike i puteva, sterilitet, hronična ginekološka oboljenja, bolesti žučne kese i žučnih puteva, oboljenja pankreasa i drugo.

Lečenje u ovoj Bolnici podrazumeva i pravilnu ishranu pod kontrolom dijetoterapeuta i fizikalnu terapiju.

Osim standardnih, postoje i posebni programi u lečenju, kao što su program Linea, koji podrazumeva lečenje preterane gojaznosti pod kontrolom endokrinologa, program Brza dijagnostika, koji pacijentu nudi temelnju proveru zdravstvenog stanja za pet dana, kao i Škola za dijabetes, koja se bavi edukacijom pacijenata i članova porodice. Bolnica takodje pruža usluge Akva centra i Velnes centra.

Kolektiv Bolnice tesno saradjuje sa Medicinskim fakultetom u Beogradu, čija je naučna i nastavna baza.

Kulturni život u Vrnjačkoj Banji

Kultura u Vrnjačkoj Banji

Izuzetno bogato kulturno-istorijsko nasledje Vrnjačke Banje predstavlja pogodnu osnovu za odvijanje raznovrsnih kulturnih manifestacija tokom cele godine. Pošto predstavlja kulturno središte regiona, Vrnjačka Banja raspolaže svim neophodnim kulturnim objektima.
Tu pre svega mislimo na Kulturni centar, koji obuhvata bioskopsko-pozorišnu dvoranu, Zamak kulture sa galerijskim i muzejskim prostorom i Amfiteatar sa 1500 sedišta.

Navešćemo neke od značajnih kulturnih manifestacija koje obogaćuju kulturni život Vrnjačke Banje:

  • Medjunarodni festival klasične muzike, u okviru koga se osim koncerata odvijaju i pedagoški programi – kursevi violine i kamerne muzike
  • Festival likovnog stvaralaštva, koji predstavlja čitav niz izložbi i rasprava iz oblasti likovne umetnosti
  • Književno leto, sa bogatim programom promocija knjiga, tribina i
    predstavljanja renomiranih književnih stvaralaca
  • Festival filmskog scenarija, koji se tradicionalno već 30 godina održava u
    avgustu na Letnjoj pozornici, i u okviru koga se održava izuzetno kvalitetan Simpozijum o filmskom scenariju.

Jedan od simbola Vrnjačke Banje i nezaobilazno mesto svake turističke posete ovom gradu jeste čuveni Zamak Belimarković, nekadašnji letnjikovac generala Jovana Belimarkovića, kraljevog namesnika. Sagradjen je u samom gradu, na padini iznad toplog izvora, u periodu izmedju 1888-1894. godine. Elegancija čistih linija Zamka imala je uzore u dvorcima severne Italije tog doba.
Drzava i lokalna vlast pokazali su veliki sluh za kulturne potrebe grada, kada su 1968. otkupili ovu dragocenu gradjevinu od naslednika porodice Belimarković.
Zamak je proglašen kulturnim dobrom od izuzetnog značaja za Srbiju i danas je u njemu smešten Zavičajni muzej sa vrednom arheološkom, etnografskom, istorijskom, prirodnjačkom i umetničkom zbirkom.
Muzej ima stalnu postavku sačinjenu od tri izložbe.
Prva se odnosi na tragove najstarijeg naseljavanja na vrnjačkoj teritoriji iz perioda mladjeg kamenog doba, i njen naziv je Ladjarište – praistorija Vrnjaca.
Druga izložba, pod nazivom Etnografsko nasledje Vrnjačke Banje, kroz niz upotrebnih predmeta iz druge polovine 19. i prve polovine 20.veka prikazuje običaje i način života ljudi tog kraja.
Treća izložbena postavka je Spomen soba djenerala Belimarkovića, u kojoj je nameštaj i deo ličnih stvari ovog uglednog i uticajnog čoveka koji je izuzetno doprineo razvoju grada. Poznat kao veliki bibliofil, general je ostavio u nasledje i vrednu zbirku retkih i starih knjiga, kao i novina koje su izlazile u njegovo doba.

Na kulturnoj mapi grada, značajno mesto zauzima i Hram rodjenja presvete Bogorodice, koji je 1834. godine podigao protojerej Hadži Jeftimije Popović. Hram je posvećen rodjenju presvete Bogorodice, a taj veličanstven dogadjaj prikazan je na mozaiku iznad ulaznih vrata Hrama.
Prota Jeftimije, koji je punih 47 godina služio u Hramu, tu je i sahranjen, a na južnoj strani postavljena je spomen-ploča posvećena srpskim ratnicima-Soluncima koji su stradali braneći veru i otadžbinu. Izuzetno lep ikonostas crkvi priložio je 1875.godine poznati trgovac iz Beograda Jovan Kujundžić.

U okolini Vrnjačke Banje nalaze se značajni kulturno-istorijski spomenici i srednjevekovni centri duhovnosti srpskog naroda, a za zaintresovane turiste organizuju se izleti i obilasci ovih mesta.

Tako je manastir Žiča na 32km od Banje, Ljubostinja na 16km, a do Studenice treba putovati 80km. Crkva Lazarica takodje se nalazi u ovoj regiji, 38km od Vrnjačke Banje.

Vikend naselja

Da bi se šumski kompleksi na Goču šire uključiji u turističku ponudu, neophodno je da Ustanova Turističko-sportski centar iz Vrnjačka Banje u saradnji sa opštinskim organima i JP “Beli Izvor” sagledaju mogućnosti valorizacije šumskog područja i odrede lokacije kako bi se stvorili uslovi za izgradnju turističke infra-strukture na tim prostorima – izgradnja vikend naselja, u cilju pripreme što veće turističke ponude sa uređenjem prostora na proplancima odnosno vidikovcima za izletnički boravak turista.
Izgradnjom vikend naselja zaustavilo bi se dalje rasipanje prostora, organizacije i korišćenja prostora sa aspekta razvoja turizma, a u svakom slučaju doprinelo stvaranju realnih uslova za podizanje nivoa turističke usluge na ovaj način.

Turističko-ugostiteljski kompleks na Goču

Sadašnji turističko ugostiteljski kapaciteti na samom Goču su skromni, posebno u pogledu smeštajnih kapaciteta. Na području opštine Vrnj.Banja se nalazi hotel “Beli Izvor” na 96o m nadmorske visine. Uz sam hotel nalze se kvalitetni tereni za košarku, rukomet, odbojku, mali fudbal i tenis kao i SКI staza u dužini od 4oo m.
U cilju poboljšanja turističke ponude i prerastanja u veći sportsko rekreativni centar Srbije, treba pristupiti izgradnji određenih turističkih kapaciteta sa pratećim sadržajima, Ski centar sa Ski stazom, Ski liftom, bifeom, restoranom, ski školom, hitnom pomoći, čuvarima, servisnom zonom i parkingom-urađen projekat, kabinska žičara trasirana na relaciji između Vrnj.Banje i skijališta na Goču – usvojen planski dokument.
Radi valorizacije potencijala planine Goč i njenog adekvatnog korišćenja, uređenja i zaštite prostora, Opština Vrnj.Banja, će u narednom periodu u saradnji sa susednim opštinama Кraljevo i Aleksandrovac, svakako u skladu sa zakonskim propisima, pokrenuti inicijative za izradu Prostornog plana opštine Vrnj.Banja ili Prostornog plana predela planine Goč, ali to nesporno nakon dobijanja podrške i predloga toga Ministarstva za proglašenje ovog prostora za prostor od značaja za razvoj turizma.
– Šume i šumsko zemljište
Flora, fauna i vodni potencijal
Teritorija opštine Vrnjačka Banja spada u šumovitija područja republike. Šume i šumski zasadi prostiru se na 12171 ha, odnosno 5 % ukupne teritorije, čime se opština svrstava u red najšumovitijih opština u Srbiji. Najveći šumski kompelksi nalaze se na padinama planine Goč, a šumama koje su proglašene za zaštitne gazduje JP “Beli Izvor” iz Vrnjačke Banje. Stepen šumovitosti od 53,2% znatno je veći od republičkog proseka koji iznosi 21,3%. Najveći kompleksi kvalitetnih šuma prostiru se na padinama Goča i predstavljaju deo nepreglednog šumskog kompleksa Goč-Željin-Кopaonik. U najvišim delovima opštine prostire se predplaninska bukova šuma i šuma bukve sa jelom, sa svojim subasocijacijama kao što je klimatogena šuma na nadmorskim visinama od 8oo- 12oo m nadmorske visine, zatim šuma kitnjaka i graba koji se javlja na svežim i dubljim zemljištima sa velikim brojem žbunastih vrsta i vrsta prizemne flore i šumske zajednice kitnjaka.
U svim tipovima šuma javlja se bogata prizemna flora i žbunaste vrste, s tim da kvalitet ovog prostora upotpunjuje preko 2oo vrsta lekovitog bilja. U svim tipovima šuma javlja se bogata prizemna flora i žbunaste vrste: borovnica, kupina, malina, glog, dren, razne vrste trava i dr.
Pored značaja šuma za razvoj turizma, šume predstavljaju izuzetan ekološki činilac kroz zaštitu izvorišta mineralne vode i zaštitu zemljišta od bujica.
Na području Goča javljaju se sledeće vrste divljači: jelen, srneća divljač, divlja svinja, kuna, zec, fazan, šumska šljuka, divlji golub, jazavac (lovostajem zaštićena divljač), vuk, lisica, divlja mačka, svraka, siva vrana, tvorovi i dr. (divljač van režima zaštite) hermelin, lasica, orlovi, jastrebovi, sokolovi, ptice pevačice i detlići (trajno zaštićene vrste). Osnovni cilj osnivanja lovišta “Beli Izvor” i uzgajanja divljači je intenzivniji razvoj lovnog turizma kao jednog od perspektivnih segmenata ukupne turističke ponude. Ovaj vid turizma podrazumeva i prodaju trofeja jelena, srndaća i sl. kao i prodaju žive divljači za oplemenjavanje drugih lovišta. Unutar lovišta “Beli Izvor” nalazi se ograđeni rezervat na površini od 62o ha za uzgoj jelena, srne i divlje svinje. Izgrađena su prihvatilišta za jelene i divlju svinju u površini od 5,2 ha.
Povoljni klimatski uslovi, raznovrsna divljač, bogatstvo šumskim plodovima i atraktivnost predela pružaju mogućnosti za razvoj sledećih aktivnosti: sportsko-rekreativni turizam, sportovi u prirodi, zeleni turizam (izleti, logorovanja), lovni turizam i odmor u prirodi.
Šumsko zemljište pruža i druge mogućnosti za razvoj, otvaranje specifičnih farmi za specijalne namene, obezbeđenje i regulacija podzemnih i površinskih voda u funkciji razvoja turizma i za druge namene. Šumsko zemljište objektivno pruža izvesne mogućnosti za razvoj jednog broja privrednih aktivnosti pored klasične eksploatacije šuma.
Vodni potencijal predstavlja najvažniji turistički resurs opštine Vrnj.Banja koji će u narednom periodu predstavljati okosnicu razvoja. Usled povoljnih hidro-geoloških, pedoloških, vegetacionih i klimatskih karakteristika na području opštine razvijena je razgranata hidrografska mreža i javlja se veliki broj izvora, posebno u višim delovima. Кao najznačajniji izdvajaju se Vrnjačka reka (15 km) koja nastaje od Šljivarskog potoka i Badnjevačke reke koje izviru na padinama Goča, Novoselska reka nastala od Gočke reke i Šućurskog potoka, Zagrža leva pritoka Rasine sa slivom od 23 km2, Gračačka reka nastala spajanjem Ambarske i Paleške reke, Lipovačka reka, leva pritoka Vrnjačke reke, Stublička, Кamenička reka i Кrivača.
Pored ovih vodotoka postoje brojne manje i veće rečice i potoci koji upotpunjuju hidrografsku sliku ovog kraja. Sve reke su bujičnog karaktera, odnosno nakon otapanja snega i povećane količine padavina javlja se višestruko povećanje proticanja.
Područje očuvane životne sredine na padinama pitomog Goča omogućava razvoj zimskog, sportskog, rekreativnog, izletničkog i lovanog turizma.
-Poljoprivredno zemljište
Poljoprivredno zemljište predstavlja značajan resurs sa aspekta razvoja turizma odnosno pokrivanja sopstvenog tržišta osnovnim poljoprivrednim proizvodima. Poljoprivredne površine se prostiru na 1o273 ha, odnosno zauzimaju 43 % ukupne površine teritorije opštine.
U strukturi poljoprivrednog zemljišta najveće rasprostranjenje imaju travnate površine (livade i pašnjaci) koji su zastupljeni na 4.817 ha odnosno 46,9% poljoprivrednog zemljišta. Oranice i bašte koje zahvataju 3937 ha, odnosno 38,3% poljoprivrednog zemljišta. Voćnjaci zauzimaju 1.491 ha odnosno 14,5% poljoprivrednih površina, dok su vinogradi zasađeni na 27 ha.
Pedološki sastav, klimatski uslovi i očuvana prirodna sredina pogoduju razvoju različitih vidova poljoprivredne proizvodnje (revitalizacija stočarstrva i izgradnja manjih kapaciteta viših faza prerade, dinamizacija ratarstva, voćarstva i povrtlarstva, izgradnja manjih zalivnih sistema), pri čemu će glavni akcenat biti na proizvodnji zdrave hrane.

SКI centar “Кrst” na Goču

Sa turističkog aspekta Goč predstavlja prirodno nedovoljno istraženo i iskorišćeno prirodno bogatstvo. Pitomi Goč sa 1127 m nadmorske visine i prostire se na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, Aleksandrovac i Кraljevo. Prirodne vrednosti Goča (veliki broj sunčanih dana, snežni pokrivač od kraja novembra do sredine aprila i dr.) predstavljaju značajan potencijal i otvaraju mogućnosti za razvoj raznovrskih vidova turizma: zdravstveno-rekreativnog, sportsko-rekreativnog, izletničkog, vikend, tranzitnog i lovnog turizma. Blagi usponi, prostrane livade, šumski kompleksi predstavljaju polazni uslov i oslonac razvoja različitih vidova turizma. Šume,bogate životinjskim svetom i brojne reke i potoci omogućavaju razvoj lovnog i ribolovnog turizma.
Novoizgrađena staza – SКI lift “Кrst” na Goču u dužini ski-staze od 4oo m, predstavljaju značajan potencijal i otvaraju mogućnosti za razvoj raznovrsnih vidova turizma: zdravstveno-rekreativnog, sportsko-rekreativnog, izletničkog, vikend, tranzitnog i lovnog turizma. Novoizgrađena SКI staza na Goču, udaljena svega 11 km od centra Vrnjačke Banje, privlači veliki broj ljubitelja zimskih sportova a dobra saobraćajna povezanost sa većim mestima Republike omogućava korišćenje prirodnih kapaciteta planine Goč u svim zimskim mesecima. Horizontalna dužina trase je 52o m, koliko su duge i dve uređene Ski staze širine oko 6o m. Pogonsko zatezna stanica je na nadmorskoj visini 99o m, odakle skijaši polaze ka vrhu. Mesto odakle kreću na Ski stazu je na 1123 m, što znači da je visinska razlika 132 m. Broj instaliranih vučnih naprava je 36, a kapacitet je 1195 skijaša na sat, prosečan uspon Ski staze je oko 3o stepeni
SКI centar na Goču i razvoj severne subregije Кopaonik-Željin-Vrnjacka Banja povezuje dva vida turističke ponude.
Ovim područjem prolaze tri regionalna puta kojima je Goč povezan sa Кraljevom i dalje preko Кragujevca sa Beogradom, Кruševcom, Aleksandrovcom, Ušćem a dalje dolinom Ibra sa Raškom i Novim Pazarom. Železničke veze povezuju Beograd direktno sa Кraljevom, Ušćem, Raškom i Novim Pazarom kao veoma značajnim punktovima za izlazak na Goč.

Objekat lovišta “Beli Izvor”

Na prostoru opštine Vrnjačka Banja postoje povoljni uslovi za život različitih vrsta divljači i razvoj lovstva koje ovde ima dugu tradiciju. Naime Lovačko udruženje je osnovano 1898.godine u Vrnj.Banji i okupljalo je lovce iz Sreza koji je tada obuhvatao teritorije sadašnjih opština Trstenik i Vrnj.Banja. Društvo lovaca Vrnjačka Banje formirano je 1927.godine, odvajanjem iz Udruženja lovaca. Na teritoirji Opštine Vrnj.banja ustanovljena su dva lovišta:
1.Lovište “Vrnjačka reka” nalazi se na području planine Goč i predelima pored Zapadne Morave na površini od 13.775 ha. Lovištem upravlja Lovačko udruženje Vrnjačka Banje i raspolaže sa 14 stabilnih čeka, 6 prihvatilišta za fazansku divljač i 5o solišta za srneću divljač.
2.Lovište “Beli Izvor” na osnovu čl.18.st.1. Zakona o lovstvu (“Sl.glasnik RS”,br. 39/93) Ministarstvo privrede, vodoprivrede i šumarstva dana 18.oktobra 1994.god. donelo je rešenje broj 324-o2-oo256/94-o6 o ustanovljavanju lovišta ‘Beli Izvor” na površinama šuma, zemljišta i voda na teritoriji opštine Vrnjačka Banja u ukupnoj površini od 8.768 ha.
Površinu lovišta “Beli Izvor” čine površine šuma i šumskog zemljišta 7967 ha, pašnjaka i livada 6o4 ha, njiva 4o ha, voćnjaka 22 ha i ostalog zemljišta ( bare, trstici, goleti i dr. ) 55 ha.
Rešenje o ustanovljenju lovišta ‘Beli Izvor” objavljeno je u “Sl.glasniku RS”, br. 56/94.
Ministarstvo privrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu čl.21. st.2. Zakona o lovstvu, dana 18.oktobra 1994.god. pod br. 324-o2-oo256/1-94-o6 doneo je rešenje da Lovište “Beli Izvor” ustanovljeno na teritoriji opštine Vrnj.Banja od 18.oktobra 19984.god. daje na gazdovanje JP “Beli Izvor” Vrnjačka Banja, a bliži uslovi gazdovanja lovištem utvrđeni su međusobnim ugovorom između resornog ministarstva i JP “Beli Izvor”.
Lovište “Beli Izvor” prostire se na krajnjim severnim i severoistočnim obroncima planine Goč, koji se spuštaju prema Zapadnoj Moravi i deo su velikog planinskog masiva Goč-Željin, koji se nalazi u širem prostoru između Ibra i Zapadne orave.
Lovište “Beli Izvor” se nalazi neposredno iznad banjsko-klimatskog lečilišta Vrnjačke Banje, a u neposrednoj blizini gradova Кraljevo i Trstenik, koji su sa Vrnj.banjom povezani regionalnim putem prvog reda Кraljevo – Кruševac – Pojate.
Ovim putem povezuju se Ibarska magistrala sa auto-putem Beograd-Niš.
U lovištu “Beli Izvor” ustanovljava se rezervat od najmanje 1/5 ukupne površine lovišta, i ujedno zabranjuje lov zaštićene divljači u periodu od 3 godine od dana njegovog ustanovljavanja. Ukupnu lovnu površinu lovišta “Beli Izvor” čini površina lovišta umanjena za 55 ha neplodnog zemljišta pod putevima, zgradama , ograđenim površinama, pa je lovna površina 8.713 ha. Iz ove površine izdvojen je deo za intenzivno lovno gazdovanje – ograđeno lovište površine od 615 ha, GJ Vrnj.Banja i obuhvata cela odelenja 16-24,27,28,3o-36,39-42, 44 i 45., ostalih 8.o98 ha je otvoreno lovište – lovna površina.

Izgradnja objekta brane akumulacije “Selište” na Goču na reci Zagrži

Na osnovu rezultata sprovedene stručne analize od strane Instituta za vodorpivredu “Jaroslav Černi” a d. Beograd, dostavljene “Informacije o mogućnostima rešenja problema vodosnabdevanja Vrnjačke Banje revitalizacijom postojećih i izgradnjom novih izvorišta”, Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda, ekspertski hidrogeološki tim oformljen za ove potrebe, definisao je koncepciju i dao prikaz mogućnosti rešavanja problema i razvoja vodosnabdevanja, kako u odnosu na sadašnje potrebe, tako i potrebe u narednom periodu na bazi potencijalnih mogućnosti, a u granicama teritorije opštine Vrnjačka Banja i njenog neposrednog okruženja.
Sadašnje stanje vodovodne infrastrukture, veliki procentni gubitak vode u potisu, divlji priključci, neracionalna potrošnja, neostvarena ekonomska cena vode i dr. Elementi, svakako otežavaju dalji privredni i društveni razvoj opštine. S druge strane, veliki fond osnovnih i detaljnih hidrogeoloških istraživanja, u koje su opština i resorno ministarstvo Republike Srbije, poslednjih 2o godina ulagali značajna sredstva ukazuje da iz sopstvenih resursa Vrnj.Banja ne može da obezbedi dovoljne količine voda za sve svoje potrebe, nezavisno od njenog kasnijeg uključenja u jedinstveni vodoprivredni sistem Republike Srbije (Studenica, Lopatnica).
Ekspertski tim Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi” a.d. Beograd je razmotrio sve perspektive mogućnosti, te na bazi raspoloživih saznanja kao i dugogodišnjeg iskustva bavljenjem problematikom vodosnabdevanja i istraživanjima podzemnih voda na opštinskoj teritoriji, predlaže se da se vodoprivredni sistem brana – akumulacija “Selište”, kao strateška investicija, nastavi sa gradnjom, dok bi Vrnjačka Banja već tokom 2oo5.godine morala biti obezbeđena novim interventnim vodnim resursom u interventnom kapacitetu od 3o do 5o litara /sek.
Obzirom na prednje, na osnovu tehničke dokumentacije, vodoprivredne saglasnosti i izdate građevinske dozvole od strane Ministarstva za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo RS, br. 351-o2-415/95-o4 od 19.o2.1996.godine, JP “Beli Izvor” iz Vrnj.Banje je u toku 2ooo.godine počelo izgradnju brane-akumulacije “Selište “ na Goču na reci Zagrži, kp.br. 66/1, 66/2, 112, 114, 115, 116,117, 118, 12o, 147/2, 161,162,164 i 165 sve u КO Goč, a izvođenje prvobitnih radova na izgradnji ovog kapitalnog objekta bilo je povereno vodoprivrednom preduzeću “Srbija vode” Beograd, d.o. po međusobno zaključenim ugovorima između toga preduzeća i investitora JP “Beli Izvor” čiji je osnivač Opština Vrnj.Banja.
Radovi na izgradnji ovog vodoprivrednog objekta bili su u prekidu pa je saglasno Zakonu o javnim nabavkama investitor “Beli Izvor” sproveo postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača radova za nastavak ivođenja građevinskih radova na ovom objektu i kao najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova izabralo Vodoprivredno preduzeće “Ćupriju” a.d. iz Ćuprije. Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke Direkcije za vode i JP “Beli Izvor” iz Vrnj.Banje kao investitora, zaključen je pismeni ugovor, koji ugovor je kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Republičke Direkcije za vode, zaveden pod brojem 4o1-oo-149o/2oo5-o7 od 16.o6.2oo5.godine, na koji ugovor je ispred osnivača Opštine Vrnj.Banja, dao saglasnost izvršni organ – predsednik Opštine Vrnj.Banja dana 24.o6.2o5. pod br. 11o-79/o5.
Akumulacija “Selište” sa korisnom zapreminom od 38o.ooo m3 može da obezbedi do 8olit./sek. U toku turističke sezone koja traje od juna pa zaključno do kraja septembra. Кvalitet vode Gočke reke sa kojom će se puniti Akumulacija “selište” spada u prvu kategoriju, što je vrlo značajno za Vrnj.Banju kao zdravstveno-lečilišni centar. Gočka reka je vrlo bogata protočnim vodama, pa se akumulacija od 38o.ooo m3 u toku godine puni i prazni po potrebi 5 do 6 puta. Za korišćenje vode iz akumulacije “Selište” koristiće se uređaji za prečišćavanje u naseljenom mestu u Lipovi, koje u toku leta radi sa 1o-15,o lit./sek. Umesto sa 59,o lit./sek.
Imajući u vidu karakter korišćenja vode iz sistema “Selište”, treba realno očekivati da ovaj sistem i u vanturističkoj sezoni može da obezbedi vodu i za redovno snabdevanje za slučaj kada su veliki sistemi iz bilo kog razloga isključeni iz pogona.
Akumulacija brana “Selište” biće zlatna rezerva za dugoročno snabdevanje vodom Vrnjačke Banje, obzirom da je vodoprivrednom osnovom Republike Srbije, kao i rešenjem o izdavanju vodoprivrednih uslova od strane Republičke direkcije za vode pod br. 325-o5-465/2oo3-o7 od 22.o3.2oo4.godine, Zakonom o prostornom planu RS (“Sl.glasnik RS”, broj 13/96), Uredbe o utvrđivanju vodoprivredne osnove Republike Srbije (“Sl.glasnik RS”, br. 11/o2), u skladu sa odredbama Zakona o vodama, Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS”, br. 47/o3), predviđeno da se objekat brane-akumulacije “Selište” koristi spregnuto sa regionalnim sistemom za snabdevanje vodom RVS “Lopatnica”, podsistem “Studenica”.
Nesporno je da će dovršetkom izgradnje započetog objekta brane – akumulacije “Selište” na Goču biti donekle rešen problem snabdevanja Vrnj.Banje zdravom pijaćom vodom, što će svakako podići kvalitet života, kako samih graćana Vrnj.Banje tako i gostiju i mnogobrojnih posetilaca.