Seoska naselja Stanišinci i Goč

Ubrzaniji i svestraniji razvoj turizma na Goču omogućio bi poljoprivrednom stanovništvu na rubnim područjima, obzirom da je posebno naglašeno Zakonom o nedovoljno razivjenim područjima Republike Srbije za period od 2oo5 godine, da ruralna naselja Goč, Stanišinci i Vukušica imaju status priroriteta u pogledu raspodele sredstava kod nadležnih ministarstava i buxetskih fondova, sa najpovoljnijim uslovima za korišćenje sredstava i drugih mehanizama politike podsticanja razvoja nedovoljno razvijenih područja.
Uključujući se u turističke tokove poljoprivredno stanovništvo naselja Goč i Stanišinci, uključilo bvi se u turističke tokove, ostvarilo dodatne prihode i time povećalo svoj standard. Stanovništvo ovih naselja može aktivnije da se uključi u brojne privredne delatnosti kao što su ugostiteljstvo, saobraćaj, trgovina, zanatstvo, kao i u onaj deo privrede koji ne učestvuje direktno u zadovoljavanju potreba turizma, kao što je poljoprivredna proizvodnja (gočki sir, kajmak, sveže voće, rakija i sl.), proizvodnja turističke opreme, mala privreda i dr.
Posebno, seoska domaćinstva mogu uspešno da se direktno uključe u turističke tokove kroz seoski turizam, a u novije vreme sve atraktivniji vid turizma.
Opis granica
Obzirom na prednje, a kako se radi o području veće površine dajemo detaljan opis granica sa kartografskim prikazom:
Odgovarajućim planskim aktom deo Goča koji pripada Opštini Vrnjačka Banja obuhvatiće se sledeći prostor: granice GUP-a Vrnjačka Banja od tačke Y=92,946,o , H = 27161,oo i prostire se pravcem istoka do granice Кo Ruđinci sa КO Brezovicom opštine Trstenik, do tačke Y=94.ooo,o, H= 27161,oo gde skreće pravcem istoka istočnom granicom КO Ruđinci do granici sa КO Stanišinci. Od ove tačke granica GUP-a se prostire granicom istočnom i južnom kat.opštine Stanišinci koja je ujedno i granica opštine Vrnj.Banja do granice sa КO Goč. Od ove tačke granica se prostire pravcem istoka granicom КO Goč, tj. granicom opštine Vrnj.Banja i Aleksandrovac do tromeđe sa opštinom Vrnjačka Banja, Aleksandrovac i Кraljevo. Od ove tačke granica se prostire granicom Goč, pored opštine Кraljevo , do tromeđe КO Goč, КO Rsovci, i КO Кamenica opštine Кraljevo.
Od ove tačke granica skreće granicom severozapada granicom КO Rsovci i КO Кamenica do tromeđe sa ove dve kat.opštine sa Gračacom. Od ove tromeđe granica se prostire granicom severoistoka, granicom КO Gračac i КO Rsovci do leve obale Ćelijske reke gde skreće pravcem severoistoka levom obalom Ćelijske reke do uliva u Novoselsku reku na mestu zvanom “Sastavci”. Od ove tačke granica se prostire pravcem istoka do jugozapadne granice GUP-a Vrnjačka Banja do tačke Y=89.87o,o i H=28.52o.
Od ove tačke granica se prostire južnom granicom GUP-a Vrnjačka Banja do početne tačke opisa 92.946,o h 27161.
Napred navedeno je opisano i na grafičkom prilogu ukupne površine predela P=98o7,oo ha.