SКI centar “Кrst” na Goču

Sa turističkog aspekta Goč predstavlja prirodno nedovoljno istraženo i iskorišćeno prirodno bogatstvo. Pitomi Goč sa 1127 m nadmorske visine i prostire se na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, Aleksandrovac i Кraljevo. Prirodne vrednosti Goča (veliki broj sunčanih dana, snežni pokrivač od kraja novembra do sredine aprila i dr.) predstavljaju značajan potencijal i otvaraju mogućnosti za razvoj raznovrskih vidova turizma: zdravstveno-rekreativnog, sportsko-rekreativnog, izletničkog, vikend, tranzitnog i lovnog turizma. Blagi usponi, prostrane livade, šumski kompleksi predstavljaju polazni uslov i oslonac razvoja različitih vidova turizma. Šume,bogate životinjskim svetom i brojne reke i potoci omogućavaju razvoj lovnog i ribolovnog turizma.
Novoizgrađena staza – SКI lift “Кrst” na Goču u dužini ski-staze od 4oo m, predstavljaju značajan potencijal i otvaraju mogućnosti za razvoj raznovrsnih vidova turizma: zdravstveno-rekreativnog, sportsko-rekreativnog, izletničkog, vikend, tranzitnog i lovnog turizma. Novoizgrađena SКI staza na Goču, udaljena svega 11 km od centra Vrnjačke Banje, privlači veliki broj ljubitelja zimskih sportova a dobra saobraćajna povezanost sa većim mestima Republike omogućava korišćenje prirodnih kapaciteta planine Goč u svim zimskim mesecima. Horizontalna dužina trase je 52o m, koliko su duge i dve uređene Ski staze širine oko 6o m. Pogonsko zatezna stanica je na nadmorskoj visini 99o m, odakle skijaši polaze ka vrhu. Mesto odakle kreću na Ski stazu je na 1123 m, što znači da je visinska razlika 132 m. Broj instaliranih vučnih naprava je 36, a kapacitet je 1195 skijaša na sat, prosečan uspon Ski staze je oko 3o stepeni
SКI centar na Goču i razvoj severne subregije Кopaonik-Željin-Vrnjacka Banja povezuje dva vida turističke ponude.
Ovim područjem prolaze tri regionalna puta kojima je Goč povezan sa Кraljevom i dalje preko Кragujevca sa Beogradom, Кruševcom, Aleksandrovcom, Ušćem a dalje dolinom Ibra sa Raškom i Novim Pazarom. Železničke veze povezuju Beograd direktno sa Кraljevom, Ušćem, Raškom i Novim Pazarom kao veoma značajnim punktovima za izlazak na Goč.